Online Magazín

Detské preliezky na záhradu by mali byť naozaj bezpečné

Predstavujete si, ako by sa vám na vašej záhrade zišlo detské ihrisko? Vaša predstava je reálna. Okrem toho detske preliezky na zahradu zabezpečia vášmu dieťaťu zábavu, takže sa doma prebaví a nebude sa nudiť. Vemi dôležité pred kúpou detského ihriska na doma je však to, aby takéto preliezky boli certifikované. Každé kvalitné, funkčné a vhodné ihrisko pre deti musí spĺňať prísne kritéria.

Každé ihrisko musí spĺňať požadované predpisy

Cenovo dostupné detske preliezky na zahradu
Pri detských preliezkach na záhradu je prvoradá bezpečnosť

Možno ste si všimli, že v poslednom období vonkajšie ihriská, na ktoré ste sa s vašimi ratolesťami chodili hrávať, prešli kompletnou zmenou, alebo dokonca úplne zmizli z vonkajších priestorov a boli nahradené inými, novými hracími prvkami. To je spôsobené tým, že došlo k úprave zákonov, a teda staré hracie prvky neprešli už novými požiadavkami a tak museli byť nahradené inými detskými preliezkami. Okrem toho musí obec zabezpečovať pravidelnú revíziu týchto detských preliezok. Ide hlavne o bezpečnosť detí, čo určite kvitujete. Takýto istý postup by však mal byť aj u vás doma ak chcete detské preliezky na záhradu. Mali by ste kupovať iba riadne detské preliezky, ktoré majú všetky potrebné certifikáty, ktoré spĺňajú všetky požiadavky bezpečnosti. Takisto je potrebné aby ste v záujme bezpečnosti vašich detí pravidelne kontrolovali stav týchto preliezok, aby nedošlo k zbytočnému zraneniu vašich detí, bude vás to stáť pár minút, no výsledný efekt bezpečnosti je určite viac, ako obetovaných pár minút pre vaše deti.

Aké variant detských preliezok existujú?

Ak ste už hľadali nejaké vhodné detské preliezky na záhradu, určite ste si všimli, že existuje veľké množstvo rôznych detských ihrísk. Ak si neviete vybrať, vyberajte si detské preliezky na záhradu, ktoré vaše deti bavia, teda tie, na ktorých sa najviac prebavilo vaše dieťa na verejných ihriskách. Ak ste ešte nehľadali žiadne detské zostavy na hranie, môžete si vybrať medzi šmýkačkou v kombinácii s domčekom a lezeckou stenou, medzi šmýkačkou a hojdačkami s pieskoviskom a podobne. Variant detského ihriska na záhradu je mnoho, dokonca si ho v mnohých prípadoch viete vyskladať aj presne podľa vašich, teda podľa požiadaviek vášho dieťaťa. Ak hľadáte kvalitné a certifikované preliezky pre vaše dieťa, obráťte sa na internetové stránky spoločnosti https://www.hrave-ihrisko.sk/.