Online Magazín

Dotácie na fotovoltaiku a ich výška

Vládne dotácie na fotovoltaiku zohrávajú dôležitú úlohu pri zavádzaní a rozširovaní solárnej energie na celom svete. Tieto dotacie na fotovoltaiku a stimuly výrazne znižujú náklady na solárne systémy, čím podporujú väčší počet inštalácií v domácnostiach a komerčných zariadeniach. Výška a typ týchto dotácií sa v jednotlivých regiónoch a krajinách výrazne líšia. Napríklad USA zaviedli federálny daňový úver na investície do solárnych systémov (ITC), ktorý ponúkal 26 % daňový úver na solárne systémy inštalované v obytných a komerčných nehnuteľnostiach. Táto sadzba sa však časom zníži, v roku 2023 na 22 % a od roku 2024 klesne na 10 % pre komerčné nehnuteľnosti.

Fotovoltaika - Energosolar.cz

Podobne aj nemecká vláda poskytuje výkupné ceny, ktoré zaručujú výrobcom solárnej energie pevnú cenu za elektrinu, ktorú dodávajú do siete. Táto tarifa sa v priebehu času menila, ale v posledných rokoch sa pohybuje na úrovni približne 8 až 12 centov za kilowatthodinu. V Austrálii vláda poskytuje program pre malé podniky na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, v rámci ktorého sa poskytuje predbežný stimul na základe očakávaného výkonu systému. Hodnota tohto stimulu sa mení na základe aktuálnej obchodnej ceny technologických certifikátov pre malé podniky, ktorá sa začiatkom roka 2022 pohybovala v priemere okolo 37 austrálskych dolárov. Tieto dotácie sú súčasťou širších vládnych iniciatív zameraných na prechod na obnoviteľné zdroje energie a zníženie emisií skleníkových plynov.

Faktory ovplyvňujúce výšku dotácií na fotovoltaiku

Výšku dotácií na fotovoltaiku môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Jedným z najvýznamnejších faktorov je vládna politika v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vlády na celom svete zavádzajú rôzne typy dotačných schém na podporu využívania fotovoltiky. Tieto schémy môžu mať podobu výkupných cien, daňových úľav alebo priamych dotácií a ich výška sa líši v závislosti od jednotlivých politík a regiónov. Obvykle regióny, ktoré sa výrazne angažujú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, majú tendenciu ponúkať vyššie dotácie. Okrem toho môže mať na výšku dotácie vplyv typ a rozsah fotovoltického projektu. Väčšie projekty, ktoré vykazujú vysokú schopnosť vyrábať energiu, môžu dostať vyššie dotácie. Okrem toho technologický pokrok môže časom ovplyvniť výšku dotácií. Keď sa fotovoltika stane účinnejšou a nákladovo efektívnejšou, niektoré vlády sa môžu rozhodnúť znížiť výšku dotácií, pretože trhová konkurencia môže znížiť náklady. Napokon, sociálno-ekonomické faktory, ako napríklad verejná mienka a tlak na ekologické energetické riešenia, môžu ovplyvniť vládne politiky a v konečnom dôsledku aj výšku dotácií pridelených na fotovoltaiku. Cieľom týchto dotácií je urobiť fotovoltaiku dostupnejšou, a tým podporiť väčšie rozšírenie tejto udržateľnej energie.