Online Magazín

Otevření restaurace v roce 2020

Blíží se konec roku. A s koncem roku se spojují i nové povinnosti a pravidla, které se spojují s podnikatelskými subjekty. Do speciální kategorie patří i gastronomické zařízení, které musí splnit přísné testy. Zajímá vás, jaké změny nás čekají v nadcházejícím roce a co všechno musíte splněno? Stojí před vámi otevření restaurace a vy si chcete být  jistý, že splníte všechno tak, jak máte? V tom případě si pročtěte následující řádky, které vám zaručeně pomohou k úspěchu!

Co musí splnit gastronomická provoz před otevřením?

Otevření restaurace s vínem
Podmínky, které souvisí s otevřením restaurace

Provoz možné rozdělit do více kategorií. Otevření restaurace se však spojuje v porovnání s ostatními provozy s větším množství zákonných požadavků. Povinnosti také nebudou výjimkou. Do kategorie gastronomických provozů patří například restaurace, rychlý občerstvení, cukrárna nebo zařízení společného stravování. Před samotným otevřením restaurace budete muset mít k dispozici:

– živnostenké oprávnění,

– kolaudační rozhodnutí,

– povolení od “hygieny”,

– sdělovat provoz živnostenskému úřadu v místě, kde se bude provoz otevírat,

– označit provoz,

– a mnoho dalšího.

Mezi zakladni povinnosti patří například úprava vztahů se zaměstnanci, povinnost platit za komunální odpad v místě provozu a současně i za drobný stavební odpad. Kromě toho bude třeba získat živnostenské oprávnění, bez něhož není možné takéto zařízení provozovat. Podmínky k získání volné živnosti je dovršení 18 věku života a způsobilost k právním úkonům a současně i bezúhonnost. K získáním řemeslné živnosti je však potřeba průkaz odborné způsobilosti v danem oboru. Lze ji dosáhnout získáním výučního listu nebo jiným dokladem, kterým se prokazuje řádné ukončení příslušného oboru. Důležitou součástí bude i podnikatelský plán, který se stane součástí vaší provozu. Bude v něm shrnuty vše potřebné, co se vašeho provozu týká. Podnikatelský plán představuje základní dokument, díky kterému lze provoz nasměrovat správným směrem. Obsahuje všechny základní informace o provozu a o službách, které provoz poskytuje. Zahrnuje také údaje o konkurenci a základní strategie.

Otevření restaurace a vše, co budete potřebovat

Podnikatelský plán představuje dokument, který udává základní směřování tak společnosti, jako i provozu. Musí však být vypracován co nejpodrobněji. Díky kvalitně vypracovanému podnikatelskému plánu vás už nic nepřekvapí. Na stránce http://www.ikelp.cz/ najdete všechny potřebné informace, které před samotným otevřením restaurace potřebujete vědět. Nenechte nic náhodě a buďte připraveni i vy!