Online Magazín

Neviete, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Preskúmanie dostupných dotácií na tepelné čerpadlá by vám mohlo ušetriť značnú sumu peňazí. Mnohé regióny ponúkajú majiteľom domov a firiem dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel, pretože tieto systémy sú energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu. Ako ziskat dotaciu na tepelne cerpadlo? Ak chcete získať dotáciu na tepelné čerpadlo, zvyčajne musíte spĺňať špecifické kritériá stanovené organizáciou alebo vládou, ktorá dotáciu ponúka.

Tepelné čerpadlo pre rodinný dom - Ako si vybrať? | STIEBEL ELTRON

Môžu to byť podmienky, ako napríklad vlastníctvo nehnuteľnosti, kde bude tepelné čerpadlo nainštalované, zabezpečenie, že systém spĺňa určité normy účinnosti, alebo preukázanie, že nahradí menej účinný spôsob vykurovania. Prieskum je možné vykonať na webových stránkach miestnej samosprávy alebo poskytovateľov energie alebo prostredníctvom energetického poradcu. Po zistení dostupných dotácií a kvalifikačných podmienok je spravidla potrebné podať žiadosť, ktorá často obsahuje podrobnosti o nehnuteľnosti a konkrétnom systéme tepelného čerpadla, ktorý sa má nainštalovať. Majte na pamäti, že na niektorých miestach sa vyžaduje, aby bol inštalatér certifikovaný alebo akreditovaný, takže dôkladný prieskum bude prospešný. Uvedomte si, že tieto dotácie sa môžu skončiť, preto sa odporúča podať žiadosť čo najskôr. V konečnom dôsledku môže využitie dostupných dotácií na tepelné čerpadlá urobiť inštaláciu týchto energeticky účinných systémov cenovo dostupnejšou.

Určenie požiadaviek na postup podávania žiadostí na získanie dotácie na tepelné čerpadlo

Oprávnenosť na dotácie na tepelné čerpadlá sa často líši v závislosti od miesta vášho bydliska, pretože každá krajina alebo región má svoje vlastné usmernenia. Vo všeobecnosti platí, že nárok na dotáciu na tepelné čerpadlo zahŕňa zabezpečenie toho, aby váš projekt spĺňal určité predpoklady. Tie môžu zahŕňať inštaláciu nového systému tepelného čerpadla v nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, alebo zmenu existujúceho systému na energeticky účinnejší. Proces žiadosti o dotáciu sa začína predložením príslušnej dokumentácie vrátane dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti a dokladu o inštalácii systému tepelného čerpadla certifikovaným odborníkom. Na získanie dotácie na tepelné čerpadlo sa odporúča preskúmať všetky dostupné granty alebo systémy financovania vo vašej oblasti. Napríklad USA ponúkajú daňový úver na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý zahŕňa aj tepelné čerpadlá. V Spojenom kráľovstve poskytuje finančnú podporu pre technológie obnoviteľného tepla, vrátane tepelných čerpadiel využívajúcich zemné zdroje, program Renewable Heat Incentive. Ak chcete požiadať o väčšinu týchto programov, možno budete musieť vyplniť formulár žiadosti, v ktorom uvediete podrobnosti o systéme tepelného čerpadla, ktorý sa má nainštalovať, odhadované náklady a doklad o tom, že ste vlastníkom obytnej nehnuteľnosti. Dotácia nemusí úplne pokryť náklady na tepelné čerpadlo, ale zvyčajne výrazne zníži náklady na inštaláciu. Vždy nezabudnite dôkladne sledovať svoju žiadosť, aby ste zabezpečili ukončenie procesu v stanovenej lehote.…

Dotácie na fotovoltaiku a ich výška

Vládne dotácie na fotovoltaiku zohrávajú dôležitú úlohu pri zavádzaní a rozširovaní solárnej energie na celom svete. Tieto dotacie na fotovoltaiku a stimuly výrazne znižujú náklady na solárne systémy, čím podporujú väčší počet inštalácií v domácnostiach a komerčných zariadeniach. Výška a typ týchto dotácií sa v jednotlivých regiónoch a krajinách výrazne líšia. Napríklad USA zaviedli federálny daňový úver na investície do solárnych systémov (ITC), ktorý ponúkal 26 % daňový úver na solárne systémy inštalované v obytných a komerčných nehnuteľnostiach. Táto sadzba sa však časom zníži, v roku 2023 na 22 % a od roku 2024 klesne na 10 % pre komerčné nehnuteľnosti.

Fotovoltaika - Energosolar.cz

Podobne aj nemecká vláda poskytuje výkupné ceny, ktoré zaručujú výrobcom solárnej energie pevnú cenu za elektrinu, ktorú dodávajú do siete. Táto tarifa sa v priebehu času menila, ale v posledných rokoch sa pohybuje na úrovni približne 8 až 12 centov za kilowatthodinu. V Austrálii vláda poskytuje program pre malé podniky na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, v rámci ktorého sa poskytuje predbežný stimul na základe očakávaného výkonu systému. Hodnota tohto stimulu sa mení na základe aktuálnej obchodnej ceny technologických certifikátov pre malé podniky, ktorá sa začiatkom roka 2022 pohybovala v priemere okolo 37 austrálskych dolárov. Tieto dotácie sú súčasťou širších vládnych iniciatív zameraných na prechod na obnoviteľné zdroje energie a zníženie emisií skleníkových plynov.

Faktory ovplyvňujúce výšku dotácií na fotovoltaiku

Výšku dotácií na fotovoltaiku môže ovplyvniť niekoľko faktorov. Jedným z najvýznamnejších faktorov je vládna politika v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vlády na celom svete zavádzajú rôzne typy dotačných schém na podporu využívania fotovoltiky. Tieto schémy môžu mať podobu výkupných cien, daňových úľav alebo priamych dotácií a ich výška sa líši v závislosti od jednotlivých politík a regiónov. Obvykle regióny, ktoré sa výrazne angažujú v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, majú tendenciu ponúkať vyššie dotácie. Okrem toho môže mať na výšku dotácie vplyv typ a rozsah fotovoltického projektu. Väčšie projekty, ktoré vykazujú vysokú schopnosť vyrábať energiu, môžu dostať vyššie dotácie. Okrem toho technologický pokrok môže časom ovplyvniť výšku dotácií. Keď sa fotovoltika stane účinnejšou a nákladovo efektívnejšou, niektoré vlády sa môžu rozhodnúť znížiť výšku dotácií, pretože trhová konkurencia môže znížiť náklady. Napokon, sociálno-ekonomické faktory, ako napríklad verejná mienka a tlak na ekologické energetické riešenia, môžu ovplyvniť vládne politiky a v konečnom dôsledku aj výšku dotácií pridelených na fotovoltaiku. Cieľom týchto dotácií je urobiť fotovoltaiku dostupnejšou, a tým podporiť väčšie rozšírenie tejto udržateľnej energie.…

Podľa čoho si vybrať plynový kotol pre rodinný dom ?

Výber správneho plynového kotla pre váš rodinný dom môže byť zložitou úlohou, pretože si vyžaduje zohľadnenie rôznych dôležitých faktorov. Tento článok s názvom “Podľa čoho vybrať aký plynový kotol do rodinného domu je spracovaný tak, aby vám pomohol pri informovanom rozhodovaní. Venujeme sa podrobnostiam, ako sú potreby vášho domu na vykurovanie, hodnotenia energetickej účinnosti, veľkosti kotlov a typy kotlov dostupné na trhu. Cieľom je zabezpečiť, aby ste si vybrali plynový kotol, ktorý poskytuje dostatok tepla, šetrí energiu a zabezpečuje vám a vašej rodine pohodlné bývanie v každom ročnom období.

Výber správneho plynového kotla pre váš rodinný dom: faktory, ktoré treba zvážiť

Výber správneho plynového kotla pre váš rodinný dom je dôležité rozhodnutie, ktoré si vyžaduje dôkladné zváženie. Pri rozhodovaní o výbere najlepšieho plynového kotla pre vaše potreby vstupuje do hry niekoľko faktorov. Po prvé, zvážte veľkosť vášho domu a počet miestností, ktoré vyžadujú vykurovanie. Menší dom môže potrebovať len kompaktný kotol, zatiaľ čo väčšie obydlia môžu vyžadovať robustnejší systém na efektívne vykurovanie každej miestnosti. Uistite sa, že ste si vybrali kotol s tepelným výkonom, ktorý zodpovedá veľkosti vašej nehnuteľnosti. Ďalším rozhodujúcim faktorom je energetická účinnosť. Energeticky účinný plynový kotol môže výrazne znížiť uhlíkovú stopu vašej domácnosti a z dlhodobého hľadiska vám ušetriť peniaze. Hľadajte kotly s vysokým hodnotením ročnej účinnosti využitia paliva (AFUE), pretože to bývajú energeticky najúčinnejšie modely. Je tiež rozumné zvážiť typ kotla. V zásade existujú tri typy plynových kotlov: kombinované kotly, systémové kotly a konvenčné kotly. Kombinované kotly poskytujú teplo pre vaše radiátory a teplú úžitkovú vodu na požiadanie. 

Aký plynový kotol do rodinného domu
Vyberte si vhodný kotol do domu.

Systémové kotly obsahujú zásobník teplej vody, vďaka čomu môžu poskytovať teplú vodu do viacerých zdrojov naraz. Konvenčné kotly, známe aj ako bežné kotly alebo kotly určené len na vykurovanie, vyžadujú zásobník teplej vody a zásobník studenej vody. Výber medzi nimi bude do veľkej miery závisieť od konkrétnych potrieb vašej domácnosti a od toho, koľko teplej vody pravidelne používate. Ďalšími významnými faktormi, ktoré treba zvážiť, sú spoľahlivosť a životnosť. Je dôležité preskúmať a vybrať si kotol od renomovanej značky, ktorá je známa výrobou spoľahlivých výrobkov s dlhou životnosťou. Overte si recenzie na internete a požiadajte o radu odborníkov z tohto odvetvia. Nakoniec zvážte náklady na inštaláciu a prevádzku. Cena plynových kotlov sa môže veľmi líšiť, rovnako ako náklady na inštaláciu. Je dôležité zohľadniť v rozpočte aj priebežné prevádzkové náklady. Majte na pamäti, že drahší, vysoko účinný kotol vám môže časom ušetriť viac peňazí ako lacnejší, menej účinný model. Výber správneho plynového kotla je rovnováhou medzi vaším počiatočným rozpočtom a potenciálnymi budúcimi úsporami, potrebami vášho domu na vykurovanie a environmentálnymi aspektmi. Preto dôkladné zváženie každého faktora môže zabezpečiť, že urobíte správnu voľbu pre pohodlie vašej rodiny a váš pokoj.

 …

Predaj elektriny do siete – čo by ste o ňom mali vedieť?

Vlastníte podnik alebo domácnosť, v ktorej svojpomocne vyrábate elektrinu? Darí sa vám produkovať také veľké množstvá elektriny, že sami nie ste schopní ju spotrebovať? Ak áno, na mieste je zvážiť, či by ste nadbytočnú elektrinu mohli predať. Pokiaľ vás predaj elektriny do siete zaujal, vhodné bude, ak si vyhľadáte spoločnosť, ktorá elektrinu od domácností a podnikov vykupuje. Vďaka predaju elektriny do siete budete môcť do vášho firemného alebo rodinného rozpočtu priniesť pozoruhodné množstvo financií. To, koľko peňazí budete vďaka predaju elektriny do siete schopní zarobiť, závisí ako od množstva predanej elektriny, tak aj od toho, aká je jej aktuálna trhová hodnota. 

Ako postupovať pri predaji elektriny do siete

Predaj elektriny do siete na základe zmluvy
Možnosti predaja elektriny do siete

V prvom rade je dôležité, aby ste sa uistili, či ste schopní produkovať tak veľké množstvo elektriny, aby ste pokryli vlastnú spotrebu a či vám následne zostáva nezanedbateľné množstvo elektriny nazvyš. Ak ste si istí, že prebytočnú elektrinu produkujete, vhodným riešením bude obrátiť sa na spoločnosť, ktorá ponúka výkup elektriny. Predtým, než sa rozhodnete pre spoluprácu s niektorou spoločnosťou, vhodné bude, ak si ju vopred riadne overíte. Takýmto spôsobom sa tak môžete vyhnúť rôznym problémom, ako je napríklad podpísanie spolupráce s firmou, ktorá za elektrinu nevypláca dohodnuté sumy alebo s platbami pravidelne mešká. Pred predajom elektriny do siete prostredníctvom konkrétnej spoločnosti je tak vhodné, ak si danú spoločnosť riadne preveríte. Urobiť tak môžete veľmi jednoducho, napríklad prostredníctvom internetu, kde si môžete vyhľadať recenzie, ktoré zverejnili predošlí klienti danej spoločnosti. Pokiaľ ste si spoločnosť overili a usúdili ste, že je spoľahlivá a dôveryhodná, na rad môže prísť vzájomné dohodnutie obchodných podmienok a následné podpísanie zmluvy týkajúcej sa predaju elektriny do siete. 

Za akú cenu by ste mali predávať elektrinu do siete?

Stanovenie predajnej ceny elektriny môže byť veľmi jednoduché, pokiaľ sa rozhodnete predávať ju za takú sumu, aká odráža jej aktuálnu hodnotu na trhu komodít. To, aká je aktuálna hodnota elektriny môžete ľahko zistiť napríklad prostredníctvom internetu. Vďaka tomu, že elektrinu predáte za jej trhovú hodnotu, nemusíte venovať čas žiadnym zložitým výpočtom a budete mať istotu, že ju predávate za aktuálne primeranú sumu. Bližšie informácie o predaji elektriny do siete nájdete na webovej stránke https://rightpower.sk/

Využitie fotovoltiky

Snaha o udržanie životného prostredia sa začína dostávať do popredia čoraz viac. Mnoho spoločností, ale súčasne aj jednotlivcov sa zameriava na to, ako by bolo možné zabezpečiť trvalú udržateľnosť a nezničiť to, čo sa nachádza okolo nás, úplne. Už dlhé desaťročia sa fotovoltika považuje za spôsob, vďaka ktorému môžeme získať elektrickú energiu v neobmedzenom množstve bez toho, aby sme životné prostredie negatívne ovplyvnili. Aké je súčasne využitie fotovoltiky a aké bude jej smerovanie v ďalších rokoch?

Ako sa fotovoltaika vyvíjala a kde ju dnes nájdeme bežne?

Fotovoltika a životné prostredie
Možnosti využitia fotovoltiky

Nie je žiadnym tajomstvom, že tak, ako všetko ostatné okolo nás, aj fotovoltaika prešla dlhodobým vývojom. V minulosti sme sa s ňou stretávali napríklad v prípade vreckových kalkulačiek alebo náramkových hodiniek. Neskôr sa začínala dostáva aj do horských chát alebo hospodárskych budov, ktoré mali k dispozícii dostatok slnečných lúčov a vedeli zabezpečiť premenu svetla na elektrinu. Ako príklad možno uviesť náramkové hodinky, ktoré sa postupne vybíjali. V takomto prípade nebolo možné skontrolovať čas, nakoľko sa postupne začal z obrazovky vytrácať. Stačilo však niekoľko minút na priamom slnečnom svetle a hodinky sa opäť na určitý čas dobili. To isté platí aj v prípade moderných fotovoltaických elektrární. Predpokladom na vznik tejto elektrárne je to, aby bolo na mieste, na ktorom sa bude elektráreň nachádzať, celoročne dostatok slnečného svetla. Mnoho ľudí sa zameriava na slnečnú energiu len v letnom období, nemalo by sa však stať, že počas zimy bude elektráreň v tieni. V takomto prípade by nefungovala tak, ako by po správnosti mala a nebol by z nej úžitok. Fotovoltaická elektráreň zachytáva slnečnú energiu, ktorú ďalej na základe svojho vnútorného mechanizmu premieňa na elektrickú energiu. Vďaka nej teda môžeme zabezpečiť pravidelný prísun elektriny do tejto budovy, prípadne miesta. S fotovoltaikou sa stretávame už pomerne často. Fotovoltaické články nachádzame tak v okolí budov, avšak často krát bývajú umiestnené aj priamo na nich, a to napríklad na streche.  Vďaka zachytávaniu slnečných lúčov dokážu produkovať tieto miesta svetlo, a najlepšie na tom je, že je to prakticky zadarmo s ohľadom na životné prostredie. Fotovoltaika má do budúcna vysoký potenciál. Aj keď už prešla značný kus cesty, jej rozmach sa ešte len očakáva v najbližších rokoch. Ak sa o nej chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.viessmann.sk/, kde nájdete mnoho zaujímavých informácií.

Moderný kotol na drevo ako nový zdroj tepla v domácnosti?

Plánovanie toho, ako budete vykurovať svoju domácnosť, jednoznačne patrí ku projektu celého domu. Ak staviate svoj nový domov od podlahy, pravdepodobne ste už premýšľali, čím budete vykurovať. Mnohí majitelia domov chcú v tomto smere vyniknúť a možno niečím prispieť k šetreniu životného prostredia. Preto volia alternatívne spôsoby vykurovania, pri ktorých sú počiatočné náklady síce vyššie, no ušetríte potom pri prevádzke. Iní zase preferujú klasiku, ktorou je napríklad aj kotol na drevo a iné tuhé palivo. Takýto kotol má tiež množstvo výhod, o akých ste možno doteraz ani netušili. Prečítajte sa, prečo overená klasika vôbec nemusí byť zlou voľbou. 

Prečo by ste sa mali rozhodnúť pre kotol na drevo?

Kotol na drevo vás počas zimy zohreje
S kotlom na drevo vám bude teplo

Kotol na drevo už nie je to, čo býval. To samozrejme myslíme v pozitívnom zmysle slova. Kotly na tuhé palivá prešli veľkou transformáciou. Nové technológie zabezpečujú bezproblémové fungovanie a prevádzku. Navyše ak sa rozhodnete pre tento typ kotla, ušetríte nejaké peniažky zo svojej peňaženky. Sú totiž lacnejšie ako iné typy. Drevo je okrem toho lacnejšie ako kedykoľvek predtým. Je teda ľahko dostupné a okrem nízkych obstarávacích nákladov môžete očakávať aj nízke prevádzkové náklady. Kotly na drevo spravidla nie sú určené iba na drevo. Takéto špecifické kotly snáď už ani nedostanete kúpiť a pokiaľ áno, môžete počítať s tým, že technológia výroby bude pravdepodobne zastaralá. Kombinovaný kotol na drevo je oveľa populárnejší a pokiaľ nechcete kúriť drevom, môžete využiť drevené pelety, uhlie alebo koks.   

Aké sú hlavné nevýhody kotla na drevo?

Ako to už býva pri všetkom, aj kotol na drevo a iné tuhé palivo má svoje nevýhody. Medzi hlavnú nevýhodu patrí to, že kotol potrebuje svoju vlastnú kotolňu. Neodporúča sa umiestniť ho do obytnej zóny. Drevo či iné tuhé palivo je potrebné niekde skladovať a ideálne je, ak si na zimu urobíte poriadnu zásobu. Kotol na drevo rozhodne nevyberajte iba podľa ceny. Ľahko sa totiž môže stať, že príliš lacný kotol na tuhé palivo bude málo účinný. To sa potom prejaví pri prevádzke, pretože platí, že čím nižšia účinnosť kotla, tým sú prevádzkové náklady vyššie.

Vyberáte kotol na drevo či iné tuhé palivo? Kliknite na webovú stránku http://vykurovanie24.sk/ a zistite oveľa viac.

Záleží na veľkosti aj údržbe radiátorov

Radiátory sú jedna z najdôležitejších vecí v domácnosti. Takmer nikdy si ich v miestnosti nevšimnete, pokiaľ nie je zima a vonku nie je niekoľko stupňov pod nulou. V tom prípade už začínajú radiátory byť pre vás zaujímavé. Pri výbere radiátor o novej domácnosti treba byť opatrní a veľmi dobre zvážiť, aký radiátor si do akej miestnosti dáte. Už len z čisto logických dôvodov ako je veľkosť radiátora a to taká, že si predsa do malej izbičky nedáte veľký radiátor a naopak. Aj výber veľkosti radiátorov zohráva v efektivite veľkú úlohu. A okrem toho, že teda nejaký radiátor vyberiete, podstatná je aj údržba.

Aký radiátor zvoliť?

Kúrenie s radiátormi
Radiátory s väčšinou biele

Dnes by sa mohlo zdať, že klasické radiátory sú na ústupe a do popredia sa dostáva podlahové kúrenie. Z časti je to pravda, ale radiátory majú v domácnostiach stále svoje miesto. Minimálne keď nie nikde inde, tak aspoň v mnohých Kúpeľniach stále radiátory nájdete. Aké teda radiátory sú? Môžete si vybrať z viacerých typov a to klasických plochých. Tie ponúkajú naozaj široký výber veľkostí, on tých najmenších, ktoré sa osádzajú do záchodov, čo zvyčajne bývajú najmenšie miestnosti v dome, až po radiátory veľkých rozmerov do obývačiek, ktoré už často bývajú spojení aj s kuchyňou a jedálňou. O veľkosti je vhodné sa poradiť s odborníkmi, pretože napríklad v kuchyni, aj keď to môže byť väčšia miestnosť sa volí menší radiátor, pretože sa v tejto miestnosti často varí a pri varení vzniká ďalšie teplo a mohlo by sa stať, že v miestnosti je príliš teplo. Ďalším typom sú rebrínové, ktoré sa najčastejšie používajú v kúpeľni. Sú veľmi praktické na sušenie aj uterákov. V poslednej kategórií sa nachádzajú dizajnové radiátory. Sú to klasické radiátory, avšak vyzerajú veľmi moderne a vedia celkom pekne dotvoriť interiér. Výber je už len na vás a na tom, čo preferujete.

Údržbu radiátorov netreba zanedbávať

Okrem toho, že si radiátory osadíte, je potrebné, aby vám dobre slúžili, im pred každou vykurovacou sezónou vykonať údržbu. Skontrolovať v akom sú stave, poprípade ich vypistiť z nich vzduch, aby voda mohla dostatočne dobre cirkulovať. O údržbe je vhodné sa poradiť s odborníkom, ktorí vám povie, ako sa starať o radiátory tak, aby vám slúžili dlhé roky.

Viac o radiátoroch nájdete na stránke https://www.viessmann.sk/.