Online Magazín

Neviete, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Preskúmanie dostupných dotácií na tepelné čerpadlá by vám mohlo ušetriť značnú sumu peňazí. Mnohé regióny ponúkajú majiteľom domov a firiem dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel, pretože tieto systémy sú energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu. Ako ziskat dotaciu na tepelne cerpadlo? Ak chcete získať dotáciu na tepelné čerpadlo, zvyčajne musíte spĺňať špecifické kritériá stanovené organizáciou alebo vládou, ktorá dotáciu ponúka.

Tepelné čerpadlo pre rodinný dom - Ako si vybrať? | STIEBEL ELTRON

Môžu to byť podmienky, ako napríklad vlastníctvo nehnuteľnosti, kde bude tepelné čerpadlo nainštalované, zabezpečenie, že systém spĺňa určité normy účinnosti, alebo preukázanie, že nahradí menej účinný spôsob vykurovania. Prieskum je možné vykonať na webových stránkach miestnej samosprávy alebo poskytovateľov energie alebo prostredníctvom energetického poradcu. Po zistení dostupných dotácií a kvalifikačných podmienok je spravidla potrebné podať žiadosť, ktorá často obsahuje podrobnosti o nehnuteľnosti a konkrétnom systéme tepelného čerpadla, ktorý sa má nainštalovať. Majte na pamäti, že na niektorých miestach sa vyžaduje, aby bol inštalatér certifikovaný alebo akreditovaný, takže dôkladný prieskum bude prospešný. Uvedomte si, že tieto dotácie sa môžu skončiť, preto sa odporúča podať žiadosť čo najskôr. V konečnom dôsledku môže využitie dostupných dotácií na tepelné čerpadlá urobiť inštaláciu týchto energeticky účinných systémov cenovo dostupnejšou.

Určenie požiadaviek na postup podávania žiadostí na získanie dotácie na tepelné čerpadlo

Oprávnenosť na dotácie na tepelné čerpadlá sa často líši v závislosti od miesta vášho bydliska, pretože každá krajina alebo región má svoje vlastné usmernenia. Vo všeobecnosti platí, že nárok na dotáciu na tepelné čerpadlo zahŕňa zabezpečenie toho, aby váš projekt spĺňal určité predpoklady. Tie môžu zahŕňať inštaláciu nového systému tepelného čerpadla v nehnuteľnosti, ktorú vlastníte, alebo zmenu existujúceho systému na energeticky účinnejší. Proces žiadosti o dotáciu sa začína predložením príslušnej dokumentácie vrátane dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti a dokladu o inštalácii systému tepelného čerpadla certifikovaným odborníkom. Na získanie dotácie na tepelné čerpadlo sa odporúča preskúmať všetky dostupné granty alebo systémy financovania vo vašej oblasti. Napríklad USA ponúkajú daňový úver na obnoviteľné zdroje energie pre domácnosti, ktorý zahŕňa aj tepelné čerpadlá. V Spojenom kráľovstve poskytuje finančnú podporu pre technológie obnoviteľného tepla, vrátane tepelných čerpadiel využívajúcich zemné zdroje, program Renewable Heat Incentive. Ak chcete požiadať o väčšinu týchto programov, možno budete musieť vyplniť formulár žiadosti, v ktorom uvediete podrobnosti o systéme tepelného čerpadla, ktorý sa má nainštalovať, odhadované náklady a doklad o tom, že ste vlastníkom obytnej nehnuteľnosti. Dotácia nemusí úplne pokryť náklady na tepelné čerpadlo, ale zvyčajne výrazne zníži náklady na inštaláciu. Vždy nezabudnite dôkladne sledovať svoju žiadosť, aby ste zabezpečili ukončenie procesu v stanovenej lehote.