Online Magazín

Je jistič nezbytnou součástí elektroinstalace?

Čeká vás výměna elektroinstalace nebo instalace první elektroinstalace do nové nemovitosti? Seznamujete se s tím, co všechno taková instalace obnáší a dozvídáte se, co všechno je její součástí? Pokud ano, možná jste se zamýšleli nad tím, zda je opravdu nezbytné zahrnout do ní všechny komponenty, které jsou běžnou součástí většiny elektroinstalací. Jedním z komponentů, nad jehož důležitostí mohou někteří lidé polemizovat, je jistič. Když se však podíváme blíže na to, jakou roli hraje jistič v oblasti elektroinstalace, jistě se shodneme na tom, že se jedná o její velmi důležitou součást. I když by elektroinstalace dokázala bez jističe fungovat, určitě není vhodným řešením jeho instalaci vynechat. 

Jak funguje jistič a jakou roli hraje?

Jistič a vysoké napětí
Výkon jističe je důležitý

Jistič je tou součástí elektroinstalace, která se stará především o její bezpečnost. Jistič funguje následovně – v případě vzniku přepětí v elektrickém obvodu se postará o to, aby byly elektrospotřebiče odpojeny od přívodu elektřiny. Odpojeny však budou jen ty elektrospotřebiče, které jsou propojeny s jističem. Právě to je důvod, proč byste měli řádně zvážit, které elektrospotřebiče budou připojeny na jistič a které jeho ochranu nepotřebují. Důležité je, aby byly chráněny zejména velké elektrospotřebiče, které dokáží v případě přepětí způsobit nemalé škody na objektech v jejich okolí. S pomocí jističe se tak vyhnete vzniku možných škod způsobených v důsledku přepětí, díky čemuž se ušetříte nemalému množství starostí a vyhnete se finančním výdajům, které by bylo třeba investovat do odstranění vzniklých škod v důsledku přepětí. Jistič tak pomůže ochránit nejen vaše elektrospotřebiče, ale také zdraví a bezpečnost osob, které se v blízkosti těchto elektrospotřebičů nacházejí. 

Je instalace jističe svépomocí dobrý nápad?

Práce v oblasti elektroinstalace jsou takovým typem prací, které vyžadují přítomnost zkušené osoby, která je v daném oboru vzdělaná. Elektroinstalační práce je třeba provést bezvadně. Pokud by elektroinstalace nebyla nainstalována správně, mohlo by dojít ke vzniku různých komplikací, jako je například poškození připojených elektrospotřebičů. Instalaci celé elektroinstalace, případně samostatnou instalaci jističe tak svěřte do rukou profesionála, který se postará o to, aby byla práce provedena bezvadně. Kvalitní jističe i další komponenty k elektroinstalaci naleznete na internetové stránce stránke https://www.legrand.cz/